Struktura własnościowa

2017-10-04 21:37:06
Struktura właścicielska:
 
Gmina Wrocław: 99,11%
 
Pozostali akcjonariusze według księgi akcji: 0,89%