Struktura własnościowa

2017-10-04 21:37:06
Struktura właścicielska:
 
Gmina Wrocław: 54,46%
 
Wrocławskie Konsorcjum Sportowe S.A.: 44,65%
 
Pozostali akcjonariusze według księgi akcji: 0,91%.