Miłosz
Głuski
Obrońca
Polska
kraj
26.11.2022
data urodzenia