Struktura organizacyjna

2014-08-07 17:00:01

Rada Nadzorcza


Maciej Bluj - przewodniczący

Marzena Horak - członek

Marian Dymalski - członek

 

Zarząd

 

Prezes Zarządu

Marcin Przychodny

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Nowak

 

Doradca Zarządu

Wojciech Błoński

 

Biuro Zarządu

Ewa Jaszek

 

Struktura organizacyjna

 

Dyrektor Operacyjny 

Wojciech Rejowski 

Kierownik ds. Organizacyjnych i Bezpieczeństwa 

Małgorzata Korny 

Dyrektor Sportowy

Dariusz Sztylka

Dyrektor Akademii Piłkarskiej

Tomasz Horwat


Marketing i promocja

Marcin Prochera

Biuro Prasowe 

Kacper Cecota

Księgowość 

Aneta Adamczyk  

Kadry

Anna Kowalczyk

Bilety i Karnety 

Tomasz Kujawa