Adres

2014-07-07 13:46:47

Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław SA 

Data powstania: 1947 

Barwy: zielono-biało-czerwone 

 

Adres: 

ul. Oporowska 62 

53-434 Wrocław 

Tel.: (71) 750-00-75 

Fax: (71) 750-00-74 

E-mail: biuro@slaskwroclaw.pl 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

 

Numer KRS: 0000070008 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna 

VI Wydział Gospodarczy

NIP: 894-23-23-724

Kapitał zakładowy: 74 046 000,00 zł