Wydarzenia

Inauguracja projektu "Future Coach"

2024-06-13 08:00:00
Startuje projekt "FUTURE COACH" - inicjatywa edukacyjna dedykowana młodym osobom, które wiążą swoje plany z pracą w roli trenera piłki nożnej lub są na początku swojej drogi szkoleniowej.
- Celem Akademii Piłkarskiej Śląska Wrocław jest przygotowanie zawodniczek, zawodników do rywalizacji sportowej oscylującej na możliwie najwyższym poziomie. Równie istotne jest wyposażenie ich w wartości, cechy i aspekty mentalne, które pozwolą im poradzić sobie w życiu, nie tylko w roli piłkarki czy piłkarza. Projekt "Future Coach" jest właśnie rozwiązaniem, którego działalność pozwoli na przygotowanie młodych osób do specyfiki pracy w zawodzie trenera piłki nożnej. Czynne zawodniczki, czynni zawodnicy będą mieli szansę nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji procesu szkoleniowego w w.w roli, co pomocne może okazać się dla nich, gdy po zakończeniu swojej przygody z piłką nożną zdecydują się na pracę w roli szkoleniowca. Do udziału w inicjatywie zapraszamy też byłych i obecnych kursantów kursu UEFA C - mówi Patryk Kajderowicz, wicedyrektor Akademii Śląska Wrocław.

Projekt ten dedykowany jest:
- uczennicom/ uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych,
- zawodniczkom/ zawodnikom Akademii Piłkarskiej Śląska Wrocław, a także wszystkich klubów piłkarskich z Wrocławia i okolic,
- osobom do 26 roku życia, które są w trakcie realizacji lub zaliczyły już kurs UEFA C.


Merytoryczny plan kursu:
- wprowadzenie do pracy w roli trenera piłki nożnej (wyposażenie zawodniczek/ zawodników w odpowiednie „narzędzia” pozwalające w przyszłości na pracę w roli szkoleniowca),
- ugruntowanie, utrwalenie nabytej wiedzy w ramach kursu UEFA C (w przypadku rozpoczęcia już ścieżki kształcenia trenerskiego),
- szkolenie łączące w sobie wiedzę teoretyczną, a także umiejętności praktyczne,
- regularnie odbywające się spotkania szkoleniowe (organizowane w formie warsztatowej),
- staż trenerski w grupach szkoleniowych Akademii Piłkarskiej Śląska Wrocław i jej partnerów (z równoczesną późniejszą możliwością rozpoczęcia pracy w naszej Akademii lub w klubach partnerskich naszego Klubu),
- projekt jest inicjatywą funkcjonującą w cyklu lipiec – czerwiec,
- dołączenie do inicjatywy możliwe jest w każdej chwili, jednakże największą wartość będzie stałe, regularne uczestnictwo.

- Regularnie organizowane spotkania połączone z realizowanym stażem w naszych grupach szkoleniowych niewątpliwie w efektywny sposób przygotują do pełnienia takiej funkcji w przyszłości. Projekt odbywał się będzie przy współpracy z DZPN, DFTPN i SMS Wrocław, co dodatkowo wznosi go na zdecydowanie wyższy poziom (przyszłościowe wspólne inicjatywy tj. kursy trenerskie dedykowane dla uczestników inicjatywy, spotkania szkoleniowe w ramach zajęć szkolnych i wiele innych). "Future Coach" inspirowany jest działaniami w Niemieckim Związku Piłki Nożnej (DFB). W Polsce również pojawiały się kilka lat temu podobne projekty. Planowanie dwutorowej ścieżki zawodowej jest bardzo istotnym aspektem, o co również my jako Śląsk Wrocław pragniemy zadbać jeszcze mocniej - dodaje Patryk Kajderowicz.

Inicjatywa organizowana jest przy współpracy z Dolnośląskim Związkiem Piłki Nożnej, Dolnośląską Fundacją Trenerów Piłki Nożnej, a także Szkołą Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu.

Zapisy dostępne są w tym miejscu.
Autor: Paweł Prochowski

Zobacz również

Wiadomości Wrocław Pogoda Wrocław Rozkład jazdy MPK Wrocław