Akademia

Dyrektor Akademii Piłkarskiej Śląska Wrocław
Tadeusz
Pawłowski
Koordynator akademii
Tomasz
Horwat
Koordynatorzy sportowi grup młodzieżowych
Piotr
Bartyzel
Kamil
Domagalski
Koordynator ds. administracyjnych
Marek
Żytowiecki
Koordynator ds. organizacyjnych
Maciej
Kuziomko
Skauting U6-U13
Mariusz
Blecharz