Akademia

Dyrektor Akademii Piłkarskiej Śląska Wrocław
Tadeusz
Pawłowski
Koordynatorzy sportowi grup młodzieżowych
Józef
Klepak
Leszek
Dulat
Koordynator ds. administracyjnych
Marek
Żytowiecki
Koordynator ds. organizacyjnych
Maciej
Kuziomko
Skauting U6-U13
Mariusz
Blecharz