Władze spółki

2017-10-04 21:36:32
Rada Nadzorcza

Maciej Bluj - przewodniczący
Marzena Horak - członek
Marian Dymalski - członek
 
Zarząd
Prezes Zarządu
Piotr Waśniewski

Wiceprezes Zarządu
Wojciech Bochnak