Usługi społeczne

2017-10-04 21:37:46



Zabezpieczenie służbami porządkowo-informacyjnymi imprez masowych podczas meczów piłki nożnej z udziałem zawodników I Drużyny Piłkarskiej WKS Śląsk Wrocław na terenie Stadionu Wrocław we Wrocławiu przy Al. Śląska 1  - POWTÓRZONY

 

 



1. OGŁOSZENIE



2. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA



3. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY



4. ZAŁĄCZNIK NR 2



5. ZAŁĄCZNIK NR 3



6. ZAŁĄCZNIK NR 4



7. ZAŁĄCZNIK NR 5


8. ZAŁĄCZNIK NR 6

 





Zabezpieczenie służbami porządkowo-informacyjnymi imprez masowych podczas meczów piłki nożnej z udziałem zawodników I Drużyny Piłkarskiej WKS Śląsk Wrocław na terenie Stadionu Wrocław we Wrocławiu przy Al. Śląska 1

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


ZAWIADOMIENIE



OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


ODPOWIEDŹ NA PYTANIE


1. OGŁOSZENIE



2. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA



3. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY



4. ZAŁĄCZNIK NR 2



5. ZAŁĄCZNIK NR 3



6. ZAŁĄCZNIK NR 4



7. ZAŁĄCZNIK NR 5

 

 







Świadczenie usług ochrony fizycznej: ochrona budynku, terenu, mienia i osób na obiekcie sportowym zlokalizowanym przy ul. Oporowskiej 62 we Wrocławiu




Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź na pytanie z dnia 27.02.2019


Ogłoszenie


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik nr 1 - formularz ofert

Załącznik nr 2 - zakres obowiązków

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Załącznik nr 5 - plan obiektu

Załącznik nr 6 - wykaz usług

Załącznik nr 7 - oświadczenie RODO










Świadczenie usług cateringowych w części strefy VIP Stadionu na Stadionie Miejskim we Wrocławiu przy Al. Śląska 1 w trakcie meczów piłki nożnej z udziałem zawodników I Drużyny Piłkarskiej WKS Śląsk Wrocław


 

OGŁOSZENIE

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Umowa

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Oświadczenie

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Wykaz usług

 

Klauzula informacyjna



Informacja o wyborze Wykonawcy






Zabezpieczenie służbami porządkowo-informacyjnymi imprez masowych podczas meczów piłki nożnej z udziałem zawodników I Drużyny Piłkarskiej WKS Śląsk Wrocław na terenie Stadionu Wrocław we Wrocławiu przy Al. Śląska 1 (2018/ZP/008)

 

Ogłoszenie

Załącznik 1 do Ogłoszenia – Formularz oferty

Załącznik 2 do Ogłoszenia – Wzór umowy

Załącznik 3 do Ogłoszenia – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 4 do Ogłoszenia – Wykaz wykonanych usług

Załącznik 5 do Ogłoszenia – Wykaz stref i powierzchni do ochrony

 

Załącznik 1 do Umowy – Wykaz meczów

Załącznik 3 do Umowy – Umowa powierzenia przetwarzania danych


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania




W załączeniu informacja o wyniku postępowania Nr 2018/ZP/008 pn. Zabezpieczenie służbami porządkowo-informacyjnymi imprez masowych podczas meczów piłki nożnej z udziałem zawodników I Drużyny Piłkarskiej WKS Śląsk Wrocław na terenie Stadionu Wrocław we Wrocławiu przy Al. Śląska 1.

 

Załącznik 1




Postępowanie na dostarczenie usługi cateringu

Ogłoszenie

Zał. nr 1 do Ogłoszenia - Formularz ofert

Zał. nr 2 do Ogłoszenia - Umowa

Zał. nr 3 do Ogłoszenia - Oświadczenie

Zał. nr 4 do Ogłoszenia - Wykaz usług


Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania


Świadczenie usług cateringowych w części strefy VIP Stadionu na Stadionie Miejskim we Wrocławiu przy Al. Śląska 1 w trakcie meczów piłki nożnej z udziałem zawodników I Drużyny Piłkarskiej WKS Śląsk Wrocław

Ogłoszenie

 

Zał. nr 1 do Ogłoszenia - Formularz ofert

 

Zał. nr 2 do Ogłoszenia - Umowa

 

Zał. nr 3 do Ogłoszenia - Oświadczenie

 

Zał. nr 4 do Ogłoszenia - Wykaz usług


Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy