Wydarzenia

Konkurs na projekt Akademii Śląska [AKTUALIZACJA]

2022-03-25 14:00:00
WKS Śląsk Wrocław SA ogłasza postępowanie, którego celem jest wyłonienie wykonawcy projektu budowy Akademii Piłkarskiej Śląska Wrocław. Zgłoszenia można składać do 14 stycznia 2022 roku.
AKTUALIZACJA

Informujemy, że w ramach prowadzonego konkursu w celu wyłonienia projektanta budowy Akademii Piłkarskiej Śląska Wrocław, nie przedstawiono oferty, która spełniałaby jednocześnie wymagania jakościowe oraz finansowe WKS Śląsk Wrocław. Konkurs został zakończony bez wyboru projektanta. O dalszych krokach poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

***

Śląsk Wrocław przystępuje do kolejnego etapu budowy nowoczesnego centrum sportowego, które pełnić będzie rolę zarówno akademii piłkarskiej dla dzieci i młodzieży, jak i ośrodka rekreacji dla mieszkańców Wrocławia. Zgodnie z zaprezentowaną w październiku koncepcją, na powierzchni 23,68 hektara na Nowych Żernikach powstać ma m.in. 11 boisk piłkarskich, zaplecze socjalno-administracyjne dla drużyn Śląska Wrocław i pracowników klubu, boiska do koszykówki, siatkówki, teqballa, sportowe place zabaw, siłownia zewnętrzna oraz tereny do wypoczynku wzdłuż rzeki Ługowina. Elementem kompleksu będzie także bursa dla najbardziej uzdolnionych młodych sportowców spoza Wrocławia oraz szkoła mistrzostwa sportowego. Zadanie zostało ujęte przez Ministerstwo Sportu w planie wieloletnim „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”.

W celu realizacji tej koncepcji, WKS Śląsk Wrocław SA ogłasza trzyetapowe postępowanie, którego ostatecznym celem jest wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlanego, projektów wykonawczych, projektów warsztatowych, jeśli będą niezbędne oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji.

Postępowanie składa się z trzech etapów:

1. W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie, zainteresowani wykonawcy zgłaszają swoje zespoły projektowe spełniające wymogi określone przez zamawiającego celem zakwalifikowania do kolejnego etapu. Szczegółowe zasady i precyzyjne wymogi znajdują się w Regulaminie postępowania.

2. Drugi etap polegać będzie na złożeniu przez wykonawców ofert na wykonanie prac projektowych, które oceniane będą na podstawie kryteriów jakościowych.

3. Wybrani w etapie drugim wykonawcy zostaną zaproszeni do negocjacji związanych z ceną wykonania przedmiotu konkursu.

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu, spełniające wymagania określone w Regulaminie postępowania składają zgłoszenie do udziału w postępowaniu (wzór zamieszczony w Regulaminie). Zgłoszenie należy składać elektronicznie na adres ewieruszewska@slaskwroclaw.pl w terminie 14.01.2022 r. godz. 16.00.


Poniżej znajdują się linki do dokumentów konkursowych. Załącznik nr 1, tj. Projekt koncepcyjny wraz z mapami, planami oraz wymogami licencyjnymi, zainteresowane podmioty mogą uzyskać kontaktując się pod ww. adres e-mail.

Dokumenty konkursowe:

1. Ogłoszenie ws. wyboru biura projektowego w celu zaprojektowania Akademii Piłkarskiej Śląska Wrocław wraz z Regulaminem Postępowania (aktualizacja 15.12.2021)

2. Szczegółowy opis i zakres zamówienia – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Akademia Piłkarska Śląska Wrocław” (aktualizacja 15.12.2021)

3. Załącznik nr 2 – Katalog standardów nawierzchni chodników dla Wrocławia

4. Załącznik nr 3 – Osoby niewidome i słabowidzące w przestrzeni publicznej

5. Załącznik nr 4 – Zarządzenie nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 r.

6. Załącznik nr 5 – Zarządzenie nr 2789/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 20.03.2020 r.

7. Załącznik nr 6 – Zarządzenie nr 1158/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 17.06.2019 r.

8. Załącznik nr 7 – Katalog dobrych praktyk – zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych Wrocław 2017 r.

9. Załącznik nr 8 – Zarządzenie nr 249/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 21.01.2019 r.
Autor: Biuro Prasowe

Zobacz również