Akademia

Dyrektor ds. organizacyjnych
Marek
Żytowiecki
Dyrektor ds. szkolenia
Leszek
Dulat
Szef skautingu
Maciej
Bączyk
Koordynator ds. organizacyjnych
Wojciech
Pawłowski
Koordynatora szkolenia bramkarzy
Karol
Herda
Lekarz
Jakub
Jonkisz