Akademia

Dyrektor Akademii
Leszek
Dulat
Koordynatorzy sportowi grup młodzieżowych
Józef
Klepak
Koordynator ds. administracyjnych
Marek
Żytowiecki
Koordynator ds. organizacyjnych
Maciej
Kuziomko
Skauting U6-U13
Mariusz
Blecharz
Lekarz
Jakub
Jonkisz