Wydarzenia

Masz wpływ! Podziel się opinią | Sport dla równości

2023-03-10 10:00:00
Fundacja WKS Śląsk Wrocław została koordynatorem na Polskę projektu "Sport dla równości: rozwój programów sportowych i wspieranie równego dostępu dziewcząt i chłopców do aktywności sportowych, w tym programów wychowania fizycznego i sportu na szczeblu lokalnym". Projekt współfinansuje Unia Europejska w ramach działania Erasmus+ Sport.
Celem projektu jest polepszenie sytuacji młodych ludzi i promowanie uprawiania sportu, jako alternatywy dla narkomanii i działalności przestępczej. Zadania są realizowane w Polsce, Hiszpanii i Portugalii. Dzięki podniesieniu jakości pracy zaangażowanych organizacji i instytucji traktujących sport jako narzędzie rozwoju, a także promowaniu wyrównywania szans wśród osób zagrożonych, w tym mniejszości społecznych i promowanie równego udziału kobiet w sporcie, możemy osiągnąć założone cele.


W związku z prowadzonymi badaniami w 3 krajach, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie, która została przygotowana w języku polskim: ANKIETA TUTAJ

Zależy nam na Waszej opinii oraz na podzieleniu się z nami w pytaniach otwartych swoimi przemyśleniami. Odpowiedź na pytania zajmuje ok. 10-15 minut, ankietę uzupełnia się anonimowo. Zebrane i przeanalizowane dane w Hiszpanii, Polsce i Portugalii posłużą do stworzenia bardziej dopasowanej oferty programów społecznych, w których sport odgrywa kluczową rolę. Dlatego tak ważne jest poznać potrzeby osób, które na co dzień angażują się w pracę na rzecz społeczeństwa lub po prostu same uczestniczą w zajęciach organizowanych przez różne instytucje.Wypełniając ankietę macie wpływ na to, jakie nowe projekty dla dzieci i młodzieży, w tym osób pochodzących ze środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, zagoszczą w Polsce w kolejnych latach.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! Więcej o projekcie TUTAJ.
Autor: Patrycja Wojciechowska

Zobacz również