Wydarzenia

Projekt „Piłka nożna dziewcząt”

2021-09-27 12:30:00
Fundacja Śląska Wrocław wystartowała z projektem „Piłka nożna dziewcząt”, którego zadaniem będzie systematyczne organizowanie zajęć piłkarskich i ogólnorozwojowych dla dziewcząt ze szkół podstawowych. Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Pilotażowy projekt realizowany jest w 2021 roku w trzech powiatach: wałbrzyskim, świdnickim i wrocławskim. Głównym założeniem jest organizacja zajęć ogólnorozwojowych oraz popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt w wieku szkolnym. Ważnym elementem jest zrównoważony rozwój dzieci i umożliwienie uczestnictwa w zajęciach wszystkim, niezależnie od statusu materialnego. Oprócz treningów piłkarskich, w programie znajdą się także inne zajęcia, by uczestniczki mogły się sprawdzić w wielu dyscyplinach sportu.
 
Ważnym elementem projektu jest podkreślanie uniwersalnych wartości płynących ze sportu i edukowanie poprzez zabawę. Fundacja stawia sobie za cel popularyzację piłki nożnej wśród dziewcząt, zwiększenie aktywności ruchowej oraz rozpoznanie talentów sportowych, które dzięki realizacji projektu łatwiej będzie skierować do programów systematycznego szkolenia prowadzonych przez regionalne kluby piłkarskie.
 
Według badań „Changing the game for girls”, który został przygotowany przez organizację brytyjską Women's Sport and Fitness Foundation jedną z większych barier, która powstrzymuje dziewczynki od uprawniania sportu, jest fakt, że sportowe przestrzenie są zdominowane przez chłopców. Fundacja chce zwiększyć szanse dziewcząt w dostępie do swobodnego treningu piłki nożnej i  przestrzeni sportowej.  Jednym z zadań projektu Fundacji Śląska Wrocław jest zwiększenie pewności siebie u dziewcząt i zachęcenie do kreatywnego myślenia, które będzie wspomagane aktywnością fizyczną. Zajęcia mają też poprawić umiejętności komunikowania się w grupie.
 
Dziewczęta podejmują aktywność fizyczną rzadziej od chłopców, dlatego też promocja zajęć sportowych jest wśród nich szczególnie ważna. Piłka nożna ma pomóc w przyswojeniu ważnych wartości takich jak: fair play, wiara we własne umiejętności, praca w grupie i działania zespołowe. Projekt ma umożliwić większej liczbie dziewcząt przyswajanie korzyści płynących z uprawiania tej dyscypliny sportu.

Zobacz również