Wydarzenia

Projekt „Sport dla równości pokoleń”

2023-08-14 08:00:00
Prezentujemy kolejną porcję informacji w temacie projektu prowadzonego przez Fundację WKS Śląsk Wrocław pn. „Sport dla równości”.
Dzięki współpracy środowiska naukowego i praktyków projekt wzbogacił się o ciekawą publikację, mianowicie podręcznik „Sport dla równości pokoleń”. Publikacja podejmuje problematykę społecznych problemów współczesnego sportu, wskazuje  różnice i bariery w sporcie dziewcząt i chłopców, wreszcie dostarcza wiedzy na temat programów sportowych promujących aktywność fizyczną, a uzupełnieniem materiału są dyrektywy praktyczne.  
 
– Problemem, który często funkcjonuje w szkoleniu dzieci i młodzieży, jest zbyt wczesne odrzucanie uczestników od sportu. Każdy młody sportowiec posiada swoiste tempo rozwoju, a na pierwszych etapach rozwoju istnieje bardzo duże zróżnicowanie pomiędzy uczestnikami związane z rozwojem biologicznym, czy nabywaniem nowych umiejętności. Każdy z uczestników aktywności fizycznej przejawia różnego rodzaju dyspozycje do określonych dyscyplin sportowych które rozwijają się w swoistym tempie – pisze autor podręcznika, dr Leszek Mazur.

– Problemem jest także „jednorazowość” w selekcji, gdzie osoba, która raz już zostanie odrzucona, nie ma praktycznie szansy ponownej rekrutacji do dyscypliny – dodaje. 

 
Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem [POBIERZ PLIK], mając nadzieję, że jego uniwersalne treści i przekaz mogą stanowić wsparcie codziennej pracy dydaktycznej kadry, która wspiera dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem, nałogami, patologiami społecznymi i innymi negatywnymi czynnikami, na które narażone są młode osoby. Sport dla wielu nastolatków okazał się wyjściem z najtrudniejszych sytuacji w życiu. Nie każdy będzie olimpijczykiem, ale każdy może zyskać cechy sportowca, które w codziennym życiu czynią go mocniejszym: konsekwencja, wola walki, determinacja, umiejętność osiągania  wyznaczonych sobie celów. Poprzez uprawianie sportu i pozostawanie aktywnym fizycznie lepiej radzimy sobie ze stresem, przytłoczeniem czy porażkami.

To właśnie sport najlepiej pokazuje, że nie zawsze się wygrywa, a porażka wpisana jest w CV najznamienitszych przedstawicieli różnych dyscyplin sportu. Zresztą, czy drugie miejsce jest porażką? Czy ZAWSZE musimy wygrywać? Często podjęcie rękawicy, zawalczenie o siebie w patowej sytuacji czy pierwszy krok do wyjścia z nałogu jest największym zwycięstwem. Własnym, bez porównywania z innymi w światowych tabelach.  

 
Podręcznik opracował dr Leszek Mazur, a tłumaczenie wykonano na języki: portugalski, hiszpański i angielski.  
 
O autorze:  
 
Leszek Mazur 
Doktor nauk o kulturze fizycznej. Magister sportu i wychowania fizycznego. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wykładowca akademicki. Swoje doświadczenie dydaktyczne zdobywał, pracując m.in. jako nauczyciel wychowania fizycznego, czy prowadząc wykłady na uczelni wyższej. Współtwórca i koordynator programu Dolnośląska Akademia Siatkówki. Uczestnik wielu kursów, szkoleń i konferencji trenerskich programu ministerialnego Siatkarskie Ośrodki Szkolne. 
 
Przypomnijmy. Celem projektu "Sport dla równości: rozwój programów sportowych i wspieranie równego dostępu dziewcząt i chłopców do aktywności sportowych, w tym programów wychowania fizycznego i sportu na szczeblu lokalnym", bo taka brzmi pełna, choć długa nazwa, jest polepszenie sytuacji młodych ludzi i promowanie uprawiania sportu, jako alternatywy dla narkomanii i działalności przestępczej. Zadania są realizowane w Polsce, Hiszpanii i Portugalii. Dzięki podniesieniu jakości pracy zaangażowanych organizacji i instytucji traktujących sport jako narzędzie rozwoju, a także promowaniu wyrównywania szans wśród osób zagrożonych, w tym mniejszości społecznych i promowanie równego udziału kobiet w sporcie, możemy osiągnąć założone cele.  
 
Kolejnym ważnym punktem działań w projekcie jest dwudniowa konferencja, która organizowana jest we wrześniu br. w Krakowie.
 
Fundacja WKS Śląsk Wrocław jest koordynatorem na Polskę projektu, a finansowanie pochodzi z działania Erasmus+ Sport.


WIĘCEJ O PROJEKCIE [KLIKNIJ W LINK]

Autor: Patrycja Wojciechowska

Zobacz również