Wydarzenia

Sport dla Równości

2023-02-20 13:00:00
6.02.2023 odbyło się wydarzenie online inaugurujące projekt Erasmus+ "Sport for Equality". W spotkaniu wzięli udział partnerzy odpowiedzialni za realizację projektu w swoich krajach: La Salle Andalucía (Hiszpania), Fundacja WKS Śląsk Wrocław i Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI (Polska) oraz SOPRO - Solidariedade e Promoção ONGD (Portugalia).
Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji partnerów, a następnie przedstawiono cele, działania i rezultaty  projektu. Jednocześnie pracowano nad ostatecznym kształtem najważniejszych dokumentów, takich jak plan projektu oraz plan komunikacji. Omówiono również szczegółowy harmonogram działań oraz przydzielono zadania, które mają doprowadzić do realizacji założonych celów. Podkreślono również konieczność wspólnych działań w zakresie informacji i promocji samego projektu.

Projekt "Sport dla Równości": rozwój programów sportowych oraz promowanie równości młodzieży i płci w działaniach sportowych, w tym w programach wychowania fizycznego i sportu na poziomie lokalnym.

Jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania Erasmus+ Sport i ma na celu podniesienie  jakości pracy zaangażowanych organizacji i instytucji traktujących sport jako narzędzie rozwoju, a także promowanie wyrównywania szans wśród osób zagrożonych, w tym mniejszości społecznych i promowanie równego udziału kobiet. 

Celem projektu jest polepszenie sytuacji zagrożonych młodych ludzi i promowanie uprawiania sportu,
jako alternatywy dla narkomanii i działalności przestępczej. Projekt jest realizowany w Polsce, Hiszpanii i Portugalii.

Zapraszamy do odwiedzin strony projektu: LINK TUTAJ
 
Autor: Biuro Prasowe

Zobacz również

Wiadomości Wrocław Pogoda Wrocław Rozkład jazdy MPK Wrocław