Miłosz
Głuski
Obrońca
Polska
kraj
21.03.2023
data urodzenia