Wiktor
Benedyktowicz
Napastnik
Polska
kraj
11.12.2023
data urodzenia