Wydarzenia

Informacje od Ambasady RP w Lublanie

2015-06-30 16:00:00
Dla kibiców, którzy wybierają się do Słowenii na mecz Śląska Wrocław z NK Celje mamy kilka przydatnych informacji. Przygotowała je Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Lublanie.

1.       Ambasada RP w Lublanie uprzejmie informuje, że w Słowenii istnieje bezwzględny obowiązek posiadania ważnego dokumentu tożsamości (paszport bądź dowód osobisty). Za brak ww. dokumentu służby kontrolne (m.in. policja, służby celne i graniczne) uprawnione są do nałożenia mandatu karnego w wysokości do 500 euro. Ponadto słoweńsko-chorwacka granica państwowa jest zewnętrzną granicą strefy Schengen, gdzie stale prowadzona jest kontrola osobowo-paszportowa.

 

2.       W Słowenii istnieje bardzo dobrze rozwinięta sieć płatnych dróg w tzw. systemie winiet. Winiety należy bezwzględnie nabyć przed wjazdem na sieć płatnych dróg, najlepiej na przejściu granicznym bądź jeszcze przed wjazdem na terytorium Słowenii i umieścić na szybie pojazdu. Słoweńskie służby kontrolne (policja, służby celne, pracownicy firmy odpowiedzialne za utrzymanie autostrad DARS) prowadzą bardzo częste kontrole pojazdów, zaraz przy granicach, pod kątem uiszczenia opłat za winiety oraz prawidłowego jej umieszczenia na szybie pojazdu. Koszt tygodniowej winiety dla pojazdu osobowego wynosi 30 euro. Mandat karny za brak winiety wynosi 300 euro.

 

3.       Zgodnie ze słoweńskim prawem posiadanie pałki sprężynowej bądź kija baseballowego jest poważnym wykroczeniem. Przewóz ww. przedmiotów jest równoznaczne z posiadaniem np. broni palnej, zatem na ich podsiadanie wymagane jest pozwolenie. Ujawnienie przez służby kontrolne ww. przedmiotów wiązać będzie się z tymczasowym zatrzymaniem (do wyjaśnienia sprawy), a także nałożeniem mandatu karnego.

 

4.       Nałożone na cudzoziemców wszelkie mandaty i kary grzywny winne być regulowane na miejscu ujawnienia wykroczenia. W celu ich egzekucji słoweńskie służby kontrolne (m.in. policja, służby celne i graniczne, pracownicy DARS) mają obowiązek zabezpieczenia płatności ww. kwot. W praktyce sprawdza się to do zatrzymania wszelkich dokumentów (m.in. dowód osobisty, rejestracyjny, paszport, prawo jazdy) osób, które popełniły wykroczenie, a w przypadku pojazdów np. demontażu tablic rejestracyjnych czy zatrzymanie dokumentów wszystkich podróżujących osób. Dokumenty zwracane są po uregulowaniu płatności. Nie ma możliwości otrzymania mandatu tzw. kredytowanego.

Zobacz również