Wydarzenia

Oświadczenie WKS Śląsk Wrocław

2020-10-29 12:15:00
Prezentujemy stanowisko WKS Śląsk Wrocław w sprawie bulwersujących wydarzeń, do których doszło w środę, 28 października, we Wrocławiu.

WKS Śląsk Wrocław kategorycznie potępia wszelkie akty przemocy, w tym ataki fizyczne i niszczenie mienia, do których doszło w trakcie ostatnich protestów wywołanych orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Jako miejska instytucja, której istotnym elementem tożsamości są fanki naszego zespołu, drużyna żeńska oraz szereg kobiet zatrudnionych w klubie, stanowczo sprzeciwiamy się każdej agresji, zwłaszcza wymierzonej wobec kobiet, pokojowo manifestujących w obronie swoich przekonań.

Jednocześnie wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec określania sprawcy pobicia uczestniczek marszu mianem „kibica Śląska” oraz identyfikowania go z naszym klubem. Osoba ta swoim bestialskim zachowaniem sprzeniewierzyła się wszystkim wartościom, jakie określają Śląsk Wrocław i jego kibiców.

Podkreślić należy, że środowisko sympatyków naszego klubu, skupione wokół jedynego oficjalnego stowarzyszenia "Wielki Śląsk", w sposób jednoznaczny odniosło się do tego wydarzenia. Z oświadczeniem, wydanym w tej sprawie, zapoznać się można TUTAJ.

Oczekujemy od organów ścigania zdecydowanej reakcji i wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi potrzebnych do ustalenia tożsamości sprawcy, a następnie wymierzenia mu stosownej kary. Deklarujemy, że po poznaniu tożsamości agresora nałożone zostaną na niego wszystkie możliwe sankcje ze strony klubu, z zakazem stadionowym włącznie.

Apelujemy o rozwagę i rozsądek w tych trudnych i wyjątkowych dniach. Wierzymy, że mimo różnicy zdań, możliwe jest ich bezpieczne i nieskrępowane wyrażanie w oparciu o elementarne normy kulturowe i prawne.

Autor: Biuro Prasowe

Zobacz również