Wydarzenia

Wyniki ankiety – 1 raport z 3 krajów

2023-05-25 13:40:00
W pierwszym kwartale tego roku w trzech krajach – Polsce, Hiszpanii i Portugalii – można było wziąć udział w ankiecie dotyczącej rozwoju programów sportowych i wspierania równego dostępu dziewcząt i chłopców do aktywności sportowych.
Na podstawie zebranych odpowiedzi zidentyfikowano szereg wyzwań i barier napotykanych przez młodych ludzi w dostępie do programów sportowych, a jednocześnie wskazano wiele dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w różnych krajach. Na podstawie przedstawionych wniosków opracowano zalecenia mające na celu poprawę integracji młodych ludzi poprzez sport na poziomie lokalnym i różnią się w zależności od kraju.

W Polsce są to m.in.:
- Promowanie zwiększonego uczestnictwa w zajęciach sportowych: 
- Poprawa dostępu do obiektów sportowych, zmniejszenie barier ekonomicznych;
- Unikanie dyskryminacji i promowanie równości płci;
- Promowanie sportu jako narzędzia rozwoju osobistego i społecznego dla młodych osób.Czy jesteście ciekawi, jak na te same pytania odpowiedzieli ankietowani z południa Europy i co o sporcie myślą młodzi ludzie w Hiszpanii i Portugalii? Serdecznie zapraszamy do lektury raportu (w języku polskim): TUTAJ

Przypomnijmy, że Fundacja WKS Śląsk Wrocław jest koordynatorem narodowym projektu "Sport dla równości: rozwój programów sportowych i wspieranie równego dostępu dziewcząt i chłopców do aktywności sportowych, w tym programów wychowania fizycznego i sportu na szczeblu lokalnym". Projekt współfinansuje Unia Europejska w ramach działania Erasmus+ Sport. Celem projektu jest polepszenie sytuacji młodych ludzi i promowanie uprawiania sportu, jako alternatywy dla narkomanii i działalności przestępczej. Zadania są realizowane w Polsce, Hiszpanii i Portugalii. Dzięki podniesieniu jakości pracy zaangażowanych organizacji i instytucji traktujących sport jako narzędzie rozwoju, a także promowaniu wyrównywania szans wśród osób zagrożonych, w tym mniejszości społecznych i promowanie równego udziału kobiet w sporcie, możemy osiągnąć założone cele.

Z tego miejsca Fundacja WKS Śląsk Wrocław serdecznie dziękuje wszystkim, którzy poświęcili swój czas i wzięli udział w badaniu w Polsce. Również dzięki Wam możemy rozwijać sport dzieci i młodzieży! O kolejnych krokach w projekcie będziemy Was na bieżąco informować.

Autor: Patrycja Wojciechowska

Zobacz również

Wiadomości Wrocław Pogoda Wrocław Rozkład jazdy MPK Wrocław