Władze

2017-04-04 18:17:56

Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S.A.

 
Struktura właścicielska:
 
Gmina Wrocław: 54,46%
 
Wrocławskie Konsorcjum Sportowe S.A.: 44,65%
 
Pozostali akcjonariusze według księgi akcji: 0,91%.
 
Rada Nadzorcza
 
Maciej Potocki - przewodniczący
Marzena Horak - członek
Jacek Rawecki  - członek
 
Zarząd Klubu
 
Prezes Zarządu
Piotr Waśniewski

Wiceprezes Zarządu
Wojciech Bochnak